Aktualności

 • ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21

  ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21

  Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu
  i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 października 2021 roku

  w sprawie ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Wałczu

  Czytajwięcejo: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21
 • Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 241/21

  Sygn. akt I Ns 241/21

  OGŁOSZENIE

  sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Janie Frąku (PESEL:37072801459) zmarłego w dniu 24 czerwca 2010 r. w Wałczu, ostatnio stale zamieszkałego w Jabłonkowo 8/5,78-650 Mirosławiec,
  zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
  kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię Kamilę Król,
  ściągnąć od wnioskodawczyni Kamili Król na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.
                         

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 241/21
 • Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 177/21

  Sygn. akt I Ns 177/21

  OGŁOSZENIE

   

  sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Dariuszu Martynów (PESEL 65030911832) zmarłym w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Człopie, ostatnio stale zamieszkałym w Człopie,
  zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
  kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię,
  nakazuje ściągnąć od wnioskodawczyni Katarzyny Martynów na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.
                         

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 177/21
 • ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-16/21

  ZARZĄDZENIE
  Nr OA-0210-16/21
  Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu

  z dnia 5 lipca 2021 roku

  Czytajwięcejo: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-16/21
 • PCPR informacja

  Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wałeckim realizowany będzie od 22 lipca do 28 października 2021r. Miejsce realizacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu 54,  tel.: 720826500,  673450537  lub 673450548.

  Czytajwięcejo: PCPR informacja
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane