Aktualności

Artykuły

 • KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)

  Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia ministerstwa sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie nr OA-0210-9/20

             PREZES                                                      Wałcz, dnia 19 maja 2020 r.                                         

  SĄDU REJONOWEGO                                    
        W  WAŁCZU                                                

  Z A R Z Ą D Z E N I E

   Nr  OA-0210-9/20

  Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu

  z dnia 19 maja 2020 roku

   

   

   

                  Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, art. 22 § 1 pkt 1b i art. 54 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz § 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów            i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności