Dzień wolny od pracy w Sądzie Rejonowym w Wałczu

ZARZĄDZENIE
nr 5/18
Prezesa Sądu Rejonowego  Wałczu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 23 listopada  2018 r.

w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Wałczu

 

Na podstawie art. 22§I pkt. I lit a ustawy z dnia 27 lipca 200 I - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018.23 z późn. zm.) oraz § 40 ust I rozporządzenia .M inistra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316 z póź. zm.)

 

 

zarządzamy, co następuje:

 

 

§ 1. Ustanawiamy dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałczu, z jednocŻesnym obowiązkiem jego odpracowania  w dniu 15 grudnia 2018  roku.

 

§ 2. W  dniu  15  grudnia  2018  roku  ustalamy  czas  urzędowania  Sądu  Rejonowego  w Wałczu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

§ 3. W dniu 31 grudnia 2018 roku ustalamy dyżur poniedziałkowy w Sądzie Rejonowym  w Wałczu do godziny 15.30.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i  podlega  umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w   Wałczu.

Rejestr zmian dla: Dzień wolny od pracy w Sądzie Rejonowym w Wałczu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d