Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W dniu 17 maja 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Wałczu na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2; 78-600 Wałcz.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Wałczu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: administracja@walcz.sr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Biuro Obsługi Interesantów.

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.