Kasa

Kasa Sądu Rejonowego w Wałczu znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 11:00 i 12:00 - 14:00

Numery kont:

Dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)

 

Od dnia 01.07.2017:

 

15 1010 0055 2023 0050 9400 0000  - NBP o/o Szczecin

 

Sumy depozytowe (np. wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, rejestry spadkowe)

 

Od dnia 01.07.2017:

 

  • PLN 64 1130 1017 0021 1001 5590 0004 - BGK Szczecin
  • USD 37 1130 1017 0021 1001 5590 0005 - BGK Szczecin
  • EUR 21 1130 1017 0021 1001 5590 0002 - BGK Szczecin
  • CHF 48 1130 1017 0021 1001 5590 0001 - BGK Szczecin
  • GBP 91 1130 1017 0021 1001 5590 0003  BGK Szczecin

 

Sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych, na kuratorów)

 

Od dnia 01.07.2017:

 

46 1010 1599 0143 4213 9800 0000 - NBP o/o Szczecin

 

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

 

Od dnia 01.07.2017:

 

56 1130 1046 0016 0161 8920 0004 - BGK Szczecin

0