Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 177/21

Sygn. akt I Ns 177/21

OGŁOSZENIE

sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Dariuszu Martynów (PESEL 65030911832) zmarłym w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Człopie, ostatnio stale zamieszkałym w Człopie,
zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię,
nakazuje ściągnąć od wnioskodawczyni Katarzyny Martynów na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.              

SSR Alicja Mazurkiewicz

POUCZENIE

spadkobiercy, osoby uprawniane do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 177/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-13 07:47:11
Publikacja w dniu:
2021-09-13 07:47:11
Zmiany:
Podejrzyj