W sprawie ustanowienia dnia 27 gudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

ZARZĄDZENIE
Nr OA-0210-28/19

Prezesa Sądu Rejonowego w  Wałczu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 7 listopada 2019  r.
w sprawie ustanowienia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od  pracy w Sądzie Rejonowym  w Wałczu.


Na podstawie  a1i.  22§ 1 pkt.  1 lit  a ustawy  z  dnia  27  lipca 2001  - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52. t.j. z późn. zm.) oraz § 39 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedli\vości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.)


zarządzamy, co następuje:


§ 1. Ustanawiamy dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy  dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałczu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania  w dniu 7 grudnia 2019 roku .

§  2.  W  dniu  7  grudnia  2019  roku  ustalamy  czas  urzędowania  Sądu   Rejonowego w Wałczu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są  także  godzinami  przyjęć interesantów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Wałczu.

Rejestr zmian dla: W sprawie ustanowienia dnia 27 gudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d