WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU Sprawa I Ns 225/18

Sąd Rejonowy w Wałczu - I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 225/18 wydał   w dniu 20 grudnia 2018

r. postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcom Alinie Rafałko i Bolesławowi Rafałko na złożenie do depozytu sądowego kwoty 31.280 złotych, należnej uczestniczce postępowania Edycie Szulc na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wałczu z 19 lipca 2018 r. w sprawie I Ns 408/16, tytułem spłaty wynikającej ze zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Wałczu przy ulicy Południowej, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KOI W/00009057/2 , która to kwota ma być wydana Edycie Szulc na jej wniosek, wobec czego wzywa się Edytę Szulc do odbioru depozytu  - w tenninie 3 lat od dnia ogłoszenia wezwania - pod rygorem przejścia depoz,ytu n1a.:r-z-recoz1Skarbu P.aństwa.

Rejestr zmian dla: WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU Sprawa I Ns 225/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d