Aktualności

Artykuły

 • ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-6/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 3 lutego 2021 roku

  ZARZĄDZENIE  Nr OA-0210-6/21
  Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 3 lutego 2021 roku

  w sprawie wdrożenia standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług
  w Sądzie Rejonowym w Wałczu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygnatura akt I N 264/20

  Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Mateusza Dobkiewicza- wykaz spisu inwentarza, postanowi! na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałczu o złożeniu przez wnioskodawcę Mateusza Dobkiewicza wykazu inwentarza po Mirosławie Dobkiewiczu, zmarłym w dniu 7 marca 2018 r. (PESEL 63022500338), dla którego ostatnim adresem i miejscem zwykłego pobytu był Wałcz, ul. Kościuszki 11/6.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności