Aktualności

Artykuły

 • Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 177/21

  Sygn. akt I Ns 177/21

  OGŁOSZENIE

   

  sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Dariuszu Martynów (PESEL 65030911832) zmarłym w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Człopie, ostatnio stale zamieszkałym w Człopie,
  zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
  kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię,
  nakazuje ściągnąć od wnioskodawczyni Katarzyny Martynów na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.
                         

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 177/21
 • ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-16/21

  ZARZĄDZENIE
  Nr OA-0210-16/21
  Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu

  z dnia 5 lipca 2021 roku

  Czytajwięcejo: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-16/21

Rejestr zmian dla: Aktualności