Dyrektor Sądu

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE

 

Teresa Czaplińska

 

tel. 94 34 28 752

fax 94 34 23 755

 

Kompetencje:

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr. 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Sądu Okręgowego:

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie finansowym i gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d