e-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kliknij aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na portalu ePUAP

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym  możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Wałczu, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jakie pisma można wnosić do sądu za pośrednictwem ePUAP?

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych:

  • dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.);
  • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

Jak wnieść pismo elektroniczne do sądu?

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Wałczu niezbędne jest:

  1. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie tzw. profilu zaufanego na platformie ePUAP.
  2. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).
  3. Wypełnienie na platformie ePUAP formularza umożliwiającego złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Wałczu

Jakie są wymagania dla dokumentów elektronicznych (załączników)?

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF, TXT, ODT,
  • XLS, ODS, CSV,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF.

Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.

Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podpis elektroniczny

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Rejestr zmian dla: e-PUAP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-30 14:23:42
Publikacja w dniu:
2021-09-30 14:23:42
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-30 13:57:16
Publikacja w dniu:
2021-09-30 13:57:16
Zmiany:
Podejrzyj