Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu z siedzibą przy ul. Sądowej 2, tel. 67 2501924.

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 94 3428779 lub adresem e-mail: iod@koszalin.so.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Sądu Rejonowego w Wałczu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

5.  Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane od 15 dni do maksymalnie trzech miesięcy w zależności od umieszczenia kamery, a następnie automatycznie kasowane.

6.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.

7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8. Podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Sądu Rejonowego w Wałczu  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU DANYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu  jako Administratora Danych z prośbą o ich zabezpieczenie. Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ul. Sądowa 2 w terminie do 7 dni licząc od dnia,  w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce (np.: hol na parterze przy sali rozpraw nr … w budynku przy ul. Sądowe 2 lub ul. Bydgoskiej 13) oraz przybliżony czas zdarzenia, ponieważ mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu. Wniosek powinien zawierać podstawę prawną udostępnienia i cel wykorzystania.

 

Rejestr zmian dla: Monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
b/d