Dostęp do informacji publicznejO dostępie zainteresowanych osób do informacji znajdujących się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Wałczu każdorazowo decyduje, na wniosek zainteresowanego, Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu w zakresie swojego działania bądź upoważniona przez nich osoba.

Wypełniony wniosek, którego wzór załączamy poniżej, można:

    przekazać bezpośrednio w Biurze Podawczym sądu,
    przesłać pocztą na adres sądu z dopiskiem:
    Prezes Sądu Rejonowego
    ul. Sądowa 2
    78-600 WałczRejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d