Aktualności

Artykuły

 • ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21

  ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21

  Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu
  i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 października 2021 roku

  w sprawie ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Wałczu

  Czytajwięcejo: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21
 • Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 241/21

  Sygn. akt I Ns 241/21

  OGŁOSZENIE

  sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Janie Frąku (PESEL:37072801459) zmarłego w dniu 24 czerwca 2010 r. w Wałczu, ostatnio stale zamieszkałego w Jabłonkowo 8/5,78-650 Mirosławiec,
  zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
  kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię Kamilę Król,
  ściągnąć od wnioskodawczyni Kamili Król na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.
                         

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 241/21

Rejestr zmian dla: Aktualności