Informacje dla osób niepełnosprawnych

Budynek Sądu Rejonowego w Wałczu przy ul. Sądowej 2

Osoby niepełnosprawnych mogą skorzystać z parkingu Sądu Rejonowego w Wałczu – wjazd od ul. Pocztowej.

Podjazd umożliwiający swobodne przemieszczanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich znajduje się od ul. Pocztowej.

Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt oraz kasa (do pomieszczenia wejście przez automatyczne drzwi wejściowe).

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 

Budynek Sądu Rejonowego w Wałczu przy ul. Bydgoskiej 13

Osoby niepełnosprawnych mogą skorzystać z parkingu Sądu Rejonowego w Wałczu.

Podjazd umożliwiający swobodne przemieszczanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich znajduje się od ul. Bydgoskiej.

Na parterze budynku znajduje się Sekretariat I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wałczu oraz sale rozpraw.

Dostęp do pozostałych kondygnacji budynku sądu umożliwiony zainstalowany schodołaz gąsiennicowy z wózkiem dla osób niepełnosprawnych, który obsługuje przeszkolony pracownik sądu.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Informacja dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Sądem Rejonowy w Wałczu za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: boi@walcz.sr.gov.pl
  • faxu: 67 258 30 22
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (BOI),
  • listownie na adres:

Sąd Rejonowy w Wałczu

ul. Sądowa 2

78-600 Wałcz

 

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 67 250 19 46 lub przez e-mail: boi@walcz.sr.gov.pl . W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, jaką chcemy załatwić w sądzie. Zostanie zapewniona obsługa osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w wzór wniosku o świadczenie usług tłumacza języka migowego.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, sąd zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Sądem Rejonowym w Wałczu osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).

Pracownicy Sądu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d