Rachunki bankowe

Dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)

Od dnia 01.07.2017:

15 1010 0055 2023 0050 9400 0000  - NBP o/o Szczecin

Sumy depozytowe (np. wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia)

Od dnia 01.07.2017:

  • PLN 64 1130 1017 0021 1001 5590 0004 - BGK Szczecin
  • USD 37 1130 1017 0021 1001 5590 0005 - BGK Szczecin
  • EUR 21 1130 1017 0021 1001 5590 0002 - BGK Szczecin
  • CHF 48 1130 1017 0021 1001 5590 0001 - BGK Szczecin
  • GBP 91 1130 1017 0021 1001 5590 0003  BGK Szczecin

Sumy na zlecenie (np. zaliczki na biegłych, na kuratorów, rejestry spadkowe)

Od dnia 01.07.2017:

46 1010 1599 0143 4213 9800 0000 - NBP o/o Szczecin

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

Od dnia 01.07.2017:

56 1130 1046 0016 0161 8920 0004 - BGK Szczecin

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-11
Publikacja w dniu:
2017-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d