Lekarze sądowi

Lekarze sądowi dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie

Wykaz lekarzy sądowych udostępniony na ogólnodostępnej stronie internetowej sądu okręgowego prowadzony jest na podstawie Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.07.123.849).

Fragment tekstu ustawy:
Art. 1.
1. Ustawa określa:
1) warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego;
2) zasady wykonywania czynności lekarza sądowego;
3) zasady finansowania czynności lekarza sądowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej "organami uprawnionymi", w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej "uczestnikami postępowania".
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.
Art. 2.
1. Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
2. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej "zaświadczeniami", na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
3. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Art. 3.
Prezes sądu okręgowego określa liczbę lekarzy sądowych dla obszaru właściwości sądu okręgowego, mając na uwadze zapewnienie na tym obszarze dostępu do lekarza sądowego.
Art. 4.
W zakresie określonym w ustawie uprawnienia prezesa sądu okręgowego przysługują prezesowi wojskowego sądu okręgowego, a uprawnienia prokuratora przysługują prokuratorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

    Marek Mazurek, nr PWZ 6475137
    - tel. 607 361 204
    - specjalizacja: IIo choroby wewnętrzne
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.02.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: ZOZ „Panaceum” Koszalin, ul. Staszica 8A
    - godziny przyjęć: wtorek, czwartek w godz. 8:30 - 11:30, piątek w godz. 15:30 -18:00 lub po telefonicznym uzgodnieniu


    Edmund Pasiecki, nr PWZ 9170856
    - tel. 943 458 566; 943 488 406
    - specjalizacja: IIo medycyna sądowa
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.02.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: NZOZ „Uromed” Koszalin, ul.Głowackiego 7
    - godziny przyjęć: poniedziałki, środy, piątki w godz. 14:00 - 15:00 po telefonicznym uzgodnieniu


    Dariusz Blocher, nr PWZ 1289776
    - tel. 508 366 968; 943 546 030
    - specjalizacja: medycyna rodzinna
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.02.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: Gabinet Lekarski w Kołobrzegu, ul.Łopuskiego 38 / gabinet 4 (NZOZ Milenium)
    - godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 - 16:00


    Czesław Godlewski, nr PWZ 2773087
    - tel. 673 873 703; 601 662 950
    - specjalizacja: IIo choroby wewnętrzne
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.02.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: Przych. Rejonowa dla Dorosłych w Wałczu, ul. Kościuszkowców 10
    - godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00


    Jacek Gałaguz, nr PWZ 3652690 - zawieszony od 1.08.2011 r. do odwołania
    - tel. 781 170 784
    - specjalizacja: IIo choroby płuc, Io choroby wewnętrzne
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 15.02.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: Poradnia Przyzakładowa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 92
    - godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 12:00


    Zofia Wójcik-Bogdańska, nr PWZ 6367955
    - tel. 943 530 200
    - specjalizacja: Io choroby wewnętrzne, IIo transfuzjologia
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 01.03.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31
    - godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 11:00


    Maria Wiewiórska, nr PWZ 2362598
    - tel. 943 652 270
    - specjalizacja: Io choroby wewnętrzne, IIo organizacja ochrony zdrowia
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 10.06.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: NZOZ „Medyk” s.c. w Świdwinie, ul. Drawska 38, gabinet 3
    - godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 - 14:00 piątki w godz. 10:00 - 18:00


    Marzena Piątek, nr PWZ 6068598
    - tel. 673 873 662
    - specjalizacja: IIo okulistyka
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 23.06.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Wałczu ul. Wileńska 10
    - godziny przyjęć: poniedziałki, środy, czwartki, piątki 12:00 - 13:00


    Janusz Plesiewicz, nr PWZ 4737197
    - tel. 602 750 669
    - specjalizacja: Io położnictwo i ginekologia
    - termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności: od 15.09.2008 na czas nieokreślony
    - miejsce przyjęć: Gabinet Prywatny, 78-600 Wałcz, ul. Wileńska 6
    - godziny przyjęć: poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 15:00 - 17:00


Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d