Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 241/21

Sygn. akt I Ns 241/21

OGŁOSZENIE

sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Janie Frąku (PESEL:37072801459) zmarłego w dniu 24 czerwca 2010 r. w Wałczu, ostatnio stale zamieszkałego w Jabłonkowo 8/5,78-650 Mirosławiec,
zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię Kamilę Król,
ściągnąć od wnioskodawczyni Kamili Król na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.

SSR Alicja Mazurkiewicz

 POUCZENIE

 spadkobiercy, osoby uprawniane do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu i wierzyciele, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 241/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-13 07:49:57
Publikacja w dniu:
2021-09-13 07:49:57
Zmiany:
Podejrzyj