Ogłoszenie sygnatura akt I N 264/20

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Mateusza Dobkiewicza- wykaz spisu inwentarza, postanowi! na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałczu o złożeniu przez wnioskodawcę Mateusza Dobkiewicza wykazu inwentarza po Mirosławie Dobkiewiczu, zmarłym w dniu 7 marca 2018 r. (PESEL 63022500338), dla którego ostatnim adresem i miejscem zwykłego pobytu był Wałcz, ul. Kościuszki 11/6.

Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, natomiast na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygnatura akt I N 264/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-06 10:38:03
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj