Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 241/21

  Sygn. akt I Ns 241/21

  OGŁOSZENIE

  sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Janie Frąku (PESEL:37072801459) zmarłego w dniu 24 czerwca 2010 r. w Wałczu, ostatnio stale zamieszkałego w Jabłonkowo 8/5,78-650 Mirosławiec,
  zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
  kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię Kamilę Król,
  ściągnąć od wnioskodawczyni Kamili Król na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.
                         

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie Sygn. akt I Ns 177/21

  Sygn. akt I Ns 177/21

  OGŁOSZENIE

   

  sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Dariuszu Martynów (PESEL 65030911832) zmarłym w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Człopie, ostatnio stale zamieszkałym w Człopie,
  zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń tut. Sądu,
  kosztami wykonania spisu inwentarza obciążyć wnioskodawczynię,
  nakazuje ściągnąć od wnioskodawczyni Katarzyny Martynów na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Wałczu kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od wniosku.
                         

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1W/00017548/9

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1W/00017548/9

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1W/00017599/1

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KO1W/00017599/1

  Czytajwięcejo:
 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJU LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KO1W/00020016/5

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NR KO1W/00020016/5

  Czytajwięcejo: