Podstawa prawna

STATUS PRAWNY

Państwowa Jednostka Budżetowa - Sąd Rejonowy w Wałczu działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.97.78.483) z dnia 16 lipca 1997 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.78.1070 z późniejszymi zmianami), powstała na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508).

Nadzór nad działalnością Sądu Rejonowego w Wałczu sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie.


ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Podstawy prawne organizacji Sądu Rejonowego w Wałczu:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późniejszymi zmianami);
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowy oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508);
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.07.38.249 z późniejszymi zmianami);
- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.03.05.22 Ministerstwa Sprawiedliwości).

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Sądy rejonowe utworzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2001 r. Nr 64, poz. 654 i Nr 89, poz. 981).


Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wałczu
dla miasta:Wałcz
dla gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-27 13:46:45
Publikacja w dniu:
2021-12-27 13:46:45
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-27 13:46:19
Publikacja w dniu:
2021-12-27 13:46:19
Zmiany:
Podejrzyj