PUNKT POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

INFORMACJA O UTWORZENIU I FUNKCJONOWANIU

PUNKTÓW POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM,

OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH ORAZ ŚWIADKÓW  I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH.

W związku z zawarciem dnia 13 stycznia 2020 r. przez Caritas Diecezji Koszalińsko­ Kołobrzeskiej umowy z Ministrem Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 43 §1O oraz art. 43 § 8 pkt 1 i 2a i § 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652 ze późn. zm., dalej: ustawa) oraz § 36 i § 37 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r., poz. 1760 z późn. zm.), Caritas stała się do 31 grudnia 2021 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę, Caritas będzie wykonywała następujące zadania:

1)      Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;

2)             Organizowanie i finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

3)             Pokrywanie kosztów pomocy psychologicznej;

4)             Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych oraz telefonicznych;

5)             Finansowanie pobytu dziecka w szkołach i przedszkolach publicznych;

6)            Pokrywanie  kosztów  związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach klubach dziecięcych;

1)            Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

2)            Finansowanie    okresowych    dopłat    do    bieżących    zobowiązań    czynszowych i opłat za media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, opał, odbiór nieczystościstałych i płynnych);

3)            Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej; 1O)  Finansowanie bonów żywnościowych;

11)        Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej (bony towarowe);

12)         Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (kolonie dla dzieci);

13)        Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę (rodzinny wyjazd weekendowy);

14)        Zakup urządzeń i wyposażenia.

Powyższe zadania będą realizowane w oparciu o funkcjonowanie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koszalinie oraz podległych mu Lokalnych Punktów Pomocy:

 

Miejsce świadczenia pomocy wraz z podaniem adresu, nr telefonu, adresu e-mail Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wałczu

Centrum Charytatywno -  Opiekuńcze Caritas Diecezji

Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Wałczu Ul. Okulickiego 22, 78-600 Wałcz

Tel. 532-460-223

e-mail:   walcz.pokrzywdzeni@caritas.pl

Poniedziałek

Środa

10.00 - 18.00

08.00 - 13.00

Rejestr zmian dla: PUNKT POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-05 11:09:02
Publikacja w dniu:
2022-01-05 11:09:02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-24 12:54:13
Publikacja w dniu:
2021-02-24
Zmiany:
Podejrzyj