System dozoru elektronicznego

Co to jest System Dozoru Elektronicznego (SDE)?

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbywanie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę skazanego nadajnika radiowego. Osoba objęta dozorem w godzinach określonych przez sąd powinna znajdować się w miejscu zamieszkania.

System Dozoru Elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życia osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE należy dołączyć zgodę osób dorosłych wspólnie zamieszkujących, a także harmonogram wykonywania kary. Harmonogram powinien zawierać propozycje dla Sądu w jakie dni, w jakich godzinach i w jakim celu skazany chciałby opuszczać miejsce zamieszkania. Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca odbywania kary na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie. Sąd udziela zgody na przebywanie poza miejscem zamieszkania z konkretnych powodów: jak praca, opieka nad członkami rodziny, terapia itp.

Rejestr zmian dla: System dozoru elektronicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d