ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-6/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 3 lutego 2021 roku

ZARZĄDZENIE  Nr OA-0210-6/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 3 lutego 2021 roku

w sprawie wdrożenia standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług
w Sądzie Rejonowym w Wałczu

 Na podstawie art.22§1 pkt. 1 lit.a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2020, poz. 2072. z późn. zm.) oraz §28 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019, poz.1141 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 §1

 W celu usprawnienia komunikacji z interesantami  oraz podniesienia jakości świadczonych  usług  w Sądzie Rejonowym w Wałczu wprowadza się do stosowania:

 1.      Standardy obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym;

2.      Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych - sądy rejonowe;

3.      Katalog procedur wraz z procedurami świadczenia usług dla pracowników sądów - sądy rejonowe.

opracowane i udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 §2

 Obowiązkiem stosowania standardów objęci są pracownicy Biura Obsługi Interesanta oraz wszyscy pracownicy sądu mający bezpośredni kontakt z interesantami.

 §3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałczu.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-6/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 3 lutego 2021 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-03 10:47:58
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj